Make your own free website on Tripod.com

BAHAWASANYA KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH TEKNIK WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BERILTIZAM UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANAHKAN BERDASARKAN PRINSIP DAN AMALAN BERIKUT:

1. Mengadakan persediaan yang terbaik dalam setiap pengajaran dan pembelajaran.

2. Menyampaikan pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal dengan rasa penuh tanggungjawab.

3. Sentiasa memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada pelajar tanpa memilih ras, agama dan budaya.

4. Mengutamakan kepentingan pelanggan daripada kepentingan peribadi.

5. Mengamalkan budaya kerja bersistematik, tanpa cacat, bertanggungjawab dan proaktif.

6. Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah, akademik dan kokurikulum pelajar.

7. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang berkesan, dinamik dan berwibawa dalam menghadapi segala cabaran.

8. Mewujudkan perhubungan yang akrab dengan masyarakat tempatan.

9. Mewujudkan kumpulan anggota tenaga bantu yang berdedikasi, terlatih, bertanggungjawab dan proaktif.

10. Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan.

11. Mewujudkan persekitaran sekolah yang ceria, indah, bersih, harmonis dan selamat.